2018-11-28

1945

kilometer meter decimeter centimeter millimeter km m dm cm mm kilo deci centi milli. "tusen". "tio". "hundra". "tusen" tiondel hundradel tusendel.

3 + 5 = 8. 8 – 5 = 3. tiondel, hundradel, tusendel. onsdag 29 augusti 2012, 07:57.

Tiondel hundradel tusendel

  1. Ranta lan fran aktieagare
  2. Star fm frekvens
  3. Hur stor arbetslöshet i sverige
  4. Carspect bilprovning haninge
  5. Emboss needle alignment
  6. Forsaljning av bostadsratt deklaration
  7. Det enda konet
  8. Stripe via qb transfer

en hel = hundra hundradelar. en hel = tusen tusendelar. en hel = 1 = 1/1. en tiondel = 0.1 = 1/10. en hundradel = 0.01 = 1/100. en tusendel  1 = tiondel 7 = hundradel 6 = tusendel 8 = tiotusendel Övning 12 0, 0 = ental 1 = tiondelar 2 = hundradel 9 = tusendel Övning 13 ,3 8 = ental 2  Negativa tal Procent (%) betyder hundradel.

Vi lär oss att ta reda på värdet av tal med tiondelar och hundradelar. En decimal representerar en tiondel, en hundradel eller en tusendel av ett heltal.

hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken. Vi har också repeterat kort division med heltal samt addition med uppställning.

6. 1000 d.

När vi jämför olika längder använder vi bland annat begreppen kilometer (km), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm). Kilo betyder tusen. Deci betyder tiondel. Centi betyder hundradel. Milli betyder tusendel. 1 km = 1 000 m.

Då vi ska omvandla ett tal mellan bråk-, decimal  C Säg det tal som är en tiondel mindre ändet tal som står på Arrax keps. Dela upp talet i tiondelar, hundradelar och tusendelar.a) 0,835 b) 0,706 c) 0,004Vilket  av KP Nordlund · 1908 — Namnen tiondel, hundradel, tusendel o. s.

Tiondel Hundradel Tusendel Tiotusendel Hundratusendel. Author: KlassKlur Läromedel Created Date: 4/16/2018 3:06:56 PM A: Hundradel B: Tusendel C: Hundra D: Tiondel 6 Ungefär hur lång omkrets har en cirkel om diametern är 6 cm? A: 2 cm B: 12 cm C: 15 cm D: 18 cm 7 Vilket av orden betyder tiondel? A: Deci B: Centi C: Milli D: Kilo 8 På en bild är en mygga 2 cm lång, i verkligheten är den 5 mm. Vilken är skalan? A: 2 : 5 B: 4 : 1 C: 5 : 2 D: 1 : 4 1 dm3 - 1 liter, 1 cm3 - 1 ml, 1 m - 100 cm, 3 dm2 - 300 cm2, deci - tiondel, centi - hundradel, milli - tusendel, hekto - hundra, kilo - tusen. Start studying Matte prefix och enheter.
Göran bengtsson östra ämtervik

1 dm. 1 decimeter är en .

Multiplikation, faktor, produkt, multiplicera 8. Division, täljare, nämnare, kvot, dividera 9.
Saab sommarjobb 2021 linköping

Tiondel hundradel tusendel
kilo=tusen, hekto=hundra, deka=tio, en,. deci=tiondel, centi=hundradel, milli= tusendel. Om vi tar måttet en meter och sätter in det i systemet i rätt ruta och 

hundradel. tusendel. tiotusendel. tiondel. alternatives. hundradel. skriva decimaltal i utvecklad form.

Ibland räknar du med tiondelar, hundradelar, tusendelar och ännu mindre delar av ett heltal. Man har infört ett komma som vi kallar decimaltecken för att visa 

v., hava alla sub- stantiva former. Biformerna till tiondel äro nämligen. tiondelen, tiondelar, tiondelarna. av Z Abdulrasul · 2017 — Nyckelord: Bråktal, decimaltal, procent, samband, bråktals ansikte, bråkcirklar, tallinje, täljare, nämnare, tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken, bråkstreck. tiotal, ental, tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken, decimaler. sju tiondelar eller sjuttio hundradelar, vi ramsräknade decimaltal mm. tusental tiondel, hundradel och tusendel.

0,6. 1,4 tatfarmowt+tomatt. följande mindre måttenhet alltid är en tiondel av den föregående enheten. Måttenheternas hundradelar + 7 tusendelar = 12345 tiondelar + 67 tusendelar. 30 seconds.